DIENSTEN

PROFESSIONAL OFFICE SERVICES

Algemene administratie

Rapportering

Boekhouding


  Algemeen secretariaatswerk


  Uitwerken van uw rapportering in Excel
  en Power BI


  Ervaring met diverse pakketten

  Notuleren van vergaderingen EN+NL

  Opstellen van uw eigen rekenbladen

  Invoer aankopen, verkopen, financieel

  Opmaken van presentaties

  Opmaak en onderhoud van eenvoudige

  databases

  Opmaak en opvolgen van uw facturen

  Data input

  Opstellen dashboards en boordtabellen

  Logistieke opvolging

  Opstellen van sjablonen en huisstijlen

  Grafische voorstelling van uw KPI's

  Kasplanning

© Copyright 2012. All Rights Reserved.